Adatkezelési tájékoztató

Adataidat a legnagyobb gondossággal, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, tudatosan kezeljük.

Az adatkezelő és feldolgozó: Felépülés folyamatban Kft.
Az adatkezelő és feldolgozó székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.
Az adatkezelő és feldolgozó adószáma: 32283699-2-12
Az adatkezelő és feldolgozó cégjegyzékszáma: 12-09-012490
Az adatkezelő és feldolgozó elérhetősége: egeszsegeseletorom@gmail.com
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-111321/2016.Az adatkezelési tájékoztató 2022. november 8. napjától hatályos.A tájékoztató célja, hogy információt kapj adataid kezelésének részleteiről, hogy milyen adataidat meddig, miért, milyen módon használjuk. A tájékoztató fogalmainak pontos jelentése és az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló (2011. évi CXII. törvény) törvényben találod. Kérdéseidet vagy jogaid érvényesítését az alábbi címen kérheted:egeszsegeseletorom@gmail.com

Az adatkezelés célja, időtartama, a megadott adatok köre

Adatkezelés egy programmal kapcsolatban

Egy programra jelentkezés alkalmával a következő adataidat fogjuk kezelni: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, telefonszám, fizetési mód, egészségügyi nyilatkozat és az átutalás teljesülésének időpontja, valamint információ olyan tényezőkről, amelyek kihatással lehetnek a programon való részvételre.Az adatkezelés fő célja: a programon való részvételhez és a program díjának kifizetéséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátása, fizetés megtörténtének adminisztrációja, könyvelése, számla kiállítása, valamint, hogy az eseménnyel kapcsolatban minden információról tájékoztatni tudjunk.
További cél, hogy a programon biztonságosan vehess részt.A kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk, azokért a felelősség kizárólag a jelentkezőt terheli.
A számla kiállításához és teljesítésének nyilvántartásához a szükséges személyes adatokat kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrizzük meg és kezeljük.

Az egyéb adatok adattárolás határideje: Art. 78. § (3) szerint öt évig.
Az adattárolás módja: elektronikus.

Adatkezelés a hírlevéllel kapcsolatban
Hírlevelet csak akkor küldünk, ha arra kifejezetten feliratkozol. Ekkor hetente maximum egy alkalommal elküldjük az A Felépülés folyamatban Kft. éppen aktuális programjairól szóló legfontosabb információkat, híreket, újdonságokat. Bármikor leiratkozhatsz a hírlevélre válaszul küldött levéllel, melynek tartalma mindössze: “Leiratkozom” vagy postai úton az egeszsegeseletorom@gmail.comcímre küldött levéllel, amelyben egyértelműen azonosítanod kell magadat.

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Az adatkezelés célja: Hírlevélküldés
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, érdeklődési körök
Az adattárolás határideje: visszavonásig (leiratkozásig), ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

Adattárolás módja: elektronikus
Adatkezelés kapcsolatfelvétel útján
A kapcsolatot az egeszsegeseletorom@gmail.com email címen bármikor felveheted velünk, hogy érdeklődj egy programmal kapcsolatban. Ekkor a következő adataidat fogjuk kezelni: név, e-mail cím, telefonszám, tárgy, üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 6. § (6) szerinti hozzájárulás
Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az események során történő adatkezelés
Amikor részt veszel egy nyilvános programunkon, esetenként kép- és hangfelvételt készíthetünk rólad vagy mi szervezők, vagy esetleg más résztvevők. Ezeket az anyagokat felhasználhatjuk promóciós célokra, azonban az anyagok elkészítése előtt kifejezett hozzájárulásodat fogjuk kérni.
Sütik

A weboldalon a teljesítmény mérése és javítása, működésének optimalizálása érdekében sütiket is használunk az oldalon.

Adatkezelés egy programmal kapcsolatban

Egy programra jelentkezés alkalmával a következő adataidat fogjuk kezelni: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, telefonszám, fizetési mód, egészségügyi nyilatkozat és az átutalás teljesülésének időpontja, valamint információ olyan tényezőkről, amelyek kihatással lehetnek a programon való részvételre.Az adatkezelés fő célja: a programon való részvételhez és a program díjának kifizetéséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátása, fizetés megtörténtének adminisztrációja, könyvelése, számla kiállítása, valamint, hogy az eseménnyel kapcsolatban minden információról tájékoztatni tudjunk.
További cél, hogy a programon biztonságosan vehess részt.A kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk, azokért a felelősség kizárólag a jelentkezőt terheli.
A számla kiállításához és teljesítésének nyilvántartásához a szükséges személyes adatokat kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrizzük meg és kezeljük.

Az egyéb adatok adattárolás határideje: Art. 78. § (3) szerint öt évig.
Az adattárolás módja: elektronikus.

Adatkezelés a hírlevéllel kapcsolatban
Hírlevelet csak akkor küldünk, ha arra kifejezetten feliratkozol. Ekkor hetente maximum egy alkalommal elküldjük az A Felépülés folyamatban Kft. éppen aktuális programjairól szóló legfontosabb információkat, híreket, újdonságokat. Bármikor leiratkozhatsz a hírlevélre válaszul küldött levéllel, melynek tartalma mindössze: “Leiratkozom” vagy postai úton az egeszsegeseletorom@gmail.com címre küldött levéllel, amelyben egyértelműen azonosítanod kell magadat.

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulás
Az adatkezelés célja: Hírlevélküldés
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, érdeklődési körök
Az adattárolás határideje: visszavonásig (leiratkozásig), ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

Adattárolás módja: elektronikus
Adatkezelés kapcsolatfelvétel útján
A kapcsolatot az egeszsegeseletorom@gmail.com email címen bármikor felveheted velünk, hogy érdeklődj egy programmal kapcsolatban. Ekkor a következő adataidat fogjuk kezelni: név, e-mail cím, telefonszám, tárgy, üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 6. § (6) szerinti hozzájárulás
Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az események során történő adatkezelés
Amikor részt veszel egy nyilvános programunkon, esetenként kép- és hangfelvételt készíthetünk rólad vagy mi szervezők, vagy esetleg más résztvevők. Ezeket az anyagokat felhasználhatjuk promóciós célokra, azonban az anyagok elkészítése előtt kifejezett hozzájárulásodat fogjuk kérni.
Sütik

A weboldalon a teljesítmény mérése és javítása, működésének optimalizálása érdekében sütiket is használunk az oldalon.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a programokon való regisztrációkor, a hírlevélre való feliratkozáskor vagy kapcsolatfelvétel esetén adnak meg.
Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adattovábbítás, adatok megismerhetősége

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

Jogosult Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22.
info@mhosting.hu

Számlázás
Billingo Technologies Zrt.
1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
E-mail: hello@billingo.hu

Hírlevél kezelő rendszer:
MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located in the EEA, UK or Switzerland

 

Adattárolás, adatbiztonság

Adataidat nem adjuk el, nem adjuk bérbe, és semmilyen formában nem bocsájtjuk rendelkezésére harmadik félnek, kivéve a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Személyes adataiddal kapcsolatos jogaid

Személyes adataik kezeléséről tőlünk, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a honlapon keresztül küldött elektronikus vagy postai levélben tájékoztatást kérhetsz. Kérheted személyes adataid helyesbítését és a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adataid törlését vagy zárolását. Ez azt jelenti, hogy a számlázáshoz szükséges adataidat nem, de a regisztrációd során megadott adataidat törölhetjük. Jogod van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy kérésedre az általunk kezelt adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) átadjuk neked.
Tájékoztatást csak akkor tudunk neked küldeni, ha regisztrált e-mail címedről küldted. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adataidra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók nevére és címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükre, a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére.
Megkeresésedre a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc (30) napon belül reagálunk.JogérvényesítésAmennyiben úgy érzed, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid esetleg sérültek, kérjük, jelezd nekünk írásban az kapcsolat@stresszkezele.life email címen.

Természetesen panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is. Jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelésből származó károd megtérítése iránti kérelemmel fordulhatsz a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti illetékes bírósághoz.

A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu